Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
15/09/2021 16:30

ʜỏᴀ ᴛốᴄ: тнủ тướиg kí quyết định ɢấᴘ phân công ɴʜɪệᴍ ᴠụ cho 4 ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ

Thủ tướng là người lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Phó thủ tướng Thường trực do ông Phạm Bình Minh đảm nhiệm.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠừᴀ ᴋý ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ.

Chú thích ảnh

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʟà ɴɢườɪ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛᴏàɴ ᴅɪệɴ ᴠà đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴄáᴄ ᴄấᴘ. Ôɴɢ ᴄũɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄʜỉ đạᴏ, đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʟớɴ, ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ, ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ᴄó ᴛíɴʜ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ᴛʀêɴ ᴛấᴛ ᴄả ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴄáᴄ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɢɪúᴘ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜỉ đạᴏ, xử ʟý ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴋʜôɴɢ xử ʟý ɴʜữɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ʟĩɴʜ ᴠựᴄ, ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ đã ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 04 Phó Thủ tướng Chính phủ, 22 Bộ trưởng và trưởng ngành - Kiểm Sát Online

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠừᴀ ᴋý ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ. Đồ ʜọᴀ: ʜà ᴍʏ.
ᴄáᴄ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɢɪúᴘ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛʜᴇᴏ sự ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ, ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠà ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ, ᴛᴏàɴ ᴅɪệɴ, ᴍọɪ ᴍặᴛ ᴠề ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ʟĩɴʜ ᴠựᴄ đượᴄ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜỉ đạᴏ, ʙảᴏ đảᴍ ᴛɪếɴ độ ᴠà ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ đượᴄ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ, ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠà ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʙộ, ɴɢàɴʜ, địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄʜủ độɴɢ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ, ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ, ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ, xâʏ ᴅựɴɢ ᴄơ ᴄʜế, ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ, ɴʜấᴛ ʟà ᴠăɴ ʙảɴ ǫᴜʏ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ để ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜẩᴍ; ᴄʜᴜẩɴ ʙị ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄấᴘ ʙáᴄʜ, độᴛ xᴜấᴛ, ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ, ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ xᴇᴍ xéᴛ, ǫᴜʏếᴛ địɴʜ.

ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴋý ᴛʜᴀʏ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʜᴏặᴄ ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ, ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ đượᴄ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành - Báo Phụ Nữ

ᴋʜɪ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ᴄó ᴛʜể ủʏ ɴʜɪệᴍ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʜᴏặᴄ ᴍộᴛ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴋʜáᴄ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ.

ᴛʜᴇᴏ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ, ǫᴜảɴ ʟý ᴛᴏàɴ ᴅɪệɴ ᴍọɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ.

Ôɴɢ ʟà ɴɢườɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄʜỉ đạᴏ, đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɢồᴍ: ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ, ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ ᴄủᴀ ᴄả ɴướᴄ; ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ, ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, ᴛíɴ ᴅụɴɢ, ᴛɪềɴ ᴛệ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ; ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴀɴ ɴɪɴʜ, đốɪ ɴɢᴏạɪ ᴠà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʙảᴏ đảᴍ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴀɴ ɴɪɴʜ; ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄáɴ ʙộ; ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙộ ᴍáʏ; ᴄảɪ ᴄáᴄʜ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ; địᴀ ɢɪớɪ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ; ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ᴄʜᴜɴɢ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜɪ đᴜᴀ, ᴋʜᴇɴ ᴛʜưởɴɢ.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ sẽ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠà ᴄʜỉ đạᴏ: ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ʙộ ɴộɪ ᴠụ, ᴛʜôɴɢ ᴛấɴ xã ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, Đàɪ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, Đàɪ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ʟăɴɢ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ.

ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ sẽ ʟàᴍ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ɴʜà ɴướᴄ ᴠề ʙɪểɴ Đôɴɢ – ʜảɪ đảᴏ; ᴄʜủ ᴛịᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đɪệɴ ᴛử; ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ᴛʜɪ đᴜᴀ – ᴋʜᴇɴ ᴛʜưởɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ; ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ; ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄảɪ ᴄáᴄʜ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ; ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴍộᴛ số ʜộɪ đồɴɢ, ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴛʀưởɴɢ ᴄáᴄ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴋʜáᴄ.

ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴘʜạᴍ ʙìɴʜ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ. Ôɴɢ sẽ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ: ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʜể ᴄʜế, xâʏ ᴅựɴɢ ɴʜà ɴướᴄ ᴘʜáᴘ ǫᴜʏềɴ xã ʜộɪ ᴄʜủ ɴɢʜĩᴀ; ᴄảɪ ᴄáᴄʜ ᴛư ᴘʜáᴘ; ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴠà ǫᴜᴀɴ ʜệ đốɪ ɴɢᴏạɪ; ʜỗ ᴛʀợ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ (ᴏᴅᴀ) ᴠà ᴠậɴ độɴɢ ᴠổɴ ᴠᴀʏ ưᴜ đãɪ; ᴠɪệɴ ᴛʀợ ᴘʜɪ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ, ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜɪ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ.

Chú thích ảnh

ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ʜộɪ ɴʜậᴘ ǫᴜốᴄ ᴛế; đầᴜ ᴛư ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄủᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ (ғᴅɪ); ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴠà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ; ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʙɪêɴ ɢɪớɪ ᴠà ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ʙɪểɴ Đôɴɢ – ʜảɪ đảᴏ; ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴠà ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ… ᴄũɴɢ ᴅᴏ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴘʜạᴍ ʙìɴʜ ᴍɪɴʜ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ.

ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴄòɴ ᴄó ʙảᴏ đảᴍ ᴛʀậᴛ ᴛự, ᴀɴ ᴛᴏàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ; ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ; ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ ᴠà ɢɪᴀɴ ʟậɴ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ; đặᴄ xá; ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɢɪữᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠớɪ ᴛᴀɴᴅ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ᴠà ᴠᴋsɴᴅ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ.

Ôɴɢ ᴍɪɴʜ sẽ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠà ᴄʜỉ đạᴏ ʙộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ, ʙộ ᴛư ᴘʜáᴘ, Ủʏ ʙᴀɴ ᴅâɴ ᴛộᴄ, ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ xã ʜộɪ.

ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʟê ᴍɪɴʜ ᴋʜáɪ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜỉ đạᴏ ᴋʜốɪ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴛổɴɢ ʜợᴘ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ: ᴋế ʜᴏạᴄʜ; ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, ɢɪá ᴄả, ᴛɪềɴ ᴛệ, ɴɢâɴ ʜàɴɢ, ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴠốɴ, ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ; ᴄáᴄ ɴɢᴜồɴ đầᴜ ᴛư ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ; ᴅự ᴛʀữ ɴʜà ɴướᴄ; ᴅự ʙáᴏ ᴠà ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠĩ ᴍô.

Chú thích ảnh

ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴄʜɪ ɴɢâɴ sáᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, sử ᴅụɴɢ ᴅự ᴘʜòɴɢ ɴɢâɴ sáᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜỹ ᴅự ᴛʀữ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, ǫᴜỹ ᴅự ᴛʀữ ɴɢᴏạɪ ʜốɪ ᴠà ᴄáᴄ ǫᴜỹ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ; ᴘʜáᴛ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴛʀáɪ, ᴛʀáɪ ᴘʜɪếᴜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄũɴɢ ᴅᴏ ôɴɢ ᴋʜáɪ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴛɪềɴ ʟươɴɢ ᴠà ʙảᴏ ʜɪểᴍ xã ʜộɪ; ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ʜìɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ; sắᴘ xếᴘ, đổɪ ᴍớɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɴướᴄ; ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜɪếᴜ ɴạɪ, ᴛố ᴄáᴏ ᴠà ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ʟà ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴅᴏ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʟê ᴍɪɴʜ ᴋʜáɪ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ.

Ôɴɢ ᴋʜáɪ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠà ᴄʜỉ đạᴏ: ʙộ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴠà Đầᴜ ᴛư, ʙộ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, ɴɢâɴ ʜàɴɢ ɴʜà ɴướᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, Ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴠốɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛạɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ʙảᴏ ʜɪểᴍ xã ʜộɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, Ủʏ ʙᴀɴ ɢɪáᴍ sáᴛ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ, ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴛɪềɴ ɢửɪ.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 04 Phó Thủ tướng Chính phủ, 22 Bộ trưởng và trưởng ngành - Kiểm Sát Online

ᴛᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴍộᴛ ᴘʜɪêɴ ʜọᴘ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴛʜườɴɢ ᴋỳ. Ảɴʜ: ᴠɢᴘ.
ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴠũ Đứᴄ Đᴀᴍ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ: ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, đàᴏ ᴛạᴏ ᴠà ᴅạʏ ɴɢʜề; ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴠà ᴄôɴɢ ɴɢʜệ; ʟᴀᴏ độɴɢ, ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴠà ᴄáᴄ ᴠấɴ đề xã ʜộɪ; ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ; ᴠăɴ ʜóᴀ, ᴅᴜ ʟịᴄʜ; ᴛʜể ᴅụᴄ, ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà ʏ ᴛế, ᴅâɴ số, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴛʀẻ ᴇᴍ.

Ôɴɢ Đᴀᴍ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠà ᴄʜỉ đạᴏ: ʙộ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ; ʙộ ʟᴀᴏ độɴɢ – ᴛʜươɴɢ ʙɪɴʜ ᴠà xã ʜộɪ; ʙộ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ; ʙộ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴠà ᴄôɴɢ ɴɢʜệ; ʙộ ʏ ᴛế; ʙộ ᴠăɴ ʜóᴀ, ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà ᴅᴜ ʟịᴄʜ; ᴠɪệɴ ʜàɴ ʟâᴍ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴠà ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ; ᴠɪệɴ ʜàɴ ʟâᴍ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ xã ʜộɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ; Đạɪ ʜọᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ʜà ɴộɪ; Đạɪ ʜọᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʟê ᴠăɴ ᴛʜàɴʜ ʟà ɴɢườɪ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ: ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴôɴɢ ᴛʜôɴ, ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ – xᴜấᴛ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ, xâʏ ᴅựɴɢ, ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ, ᴛàɪ ɴɢᴜʏêɴ ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ; ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ứɴɢ ᴘʜó ᴠớɪ ʙɪếɴ đổɪ ᴋʜí ʜậᴜ; ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ ᴛổɴɢ ᴛʜể ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ, ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ ᴠùɴɢ, ǫᴜʏ ʜᴏạᴄʜ ᴛỉɴʜ.

Chú thích ảnh

ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛʀọɴɢ đɪểᴍ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ; ᴄáᴄ ᴅự áɴ đầᴜ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ ᴄơ ʙảɴ; ᴋʜᴜ ᴋɪɴʜ ᴛế, ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ᴋʜᴜ ᴄʜế xᴜấᴛ ᴠà ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ʟụᴛ ʙãᴏ, ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴄứᴜ ɴạɴ… ᴅᴏ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʟê ᴠăɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ.

Ôɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠà ᴄʜỉ đạᴏ: ʙộ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴôɴɢ ᴛʜôɴ; ʙộ ᴄôɴɢ ᴛʜươɴɢ; ʙộ xâʏ ᴅựɴɢ; ʙộ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ; ʙộ ᴛàɪ ɴɢᴜʏêɴ ᴠà ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 04 Phó Thủ tướng Chính phủ, 22 Bộ trưởng và trưởng ngành - Kiểm Sát Online

Nguồn: https://zingnews.vn/thu-tuong-phan-cong-nhiem-vu-cho-4-pho-thu-tuong-post1259798.html

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM