Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
08/09/2021 07:06

Cô Hiệu Phó Văn Thùy Dương

ɴɢᴏàɪ ʜìɴʜ xăᴍ sᴀᴜ ᴄổ, ᴄô ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ ᴄũɴɢ sở ʜữᴜ ɴʜɪềᴜ ʜìɴʜ xăᴍ ý ɴɢʜĩᴀ ᴋʜáᴄ.
ᴛʀᴏɴɢ ᴍùᴀ ᴋʜᴀɪ ɢɪảɴɢ ɴăᴍ ɴᴀʏ, ʙứᴄ ảɴʜ ʟịᴄʜ sử ᴄủᴀ ʜɪệᴜ ᴘʜó ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs – ᴛʜᴘᴛ ʟươɴɢ ᴛʜế ᴠɪɴʜ, ʜà ɴộɪ – ᴄô ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ đã ɢâʏ ʙãᴏ. ɢɪữᴀ sâɴ ᴛʀườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ʙóɴɢ ɴɢườɪ, ᴄô ᴠẫɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛà áᴏ ᴅàɪ đứɴɢ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ ᴠăɴ ᴍừɴɢ ᴋʜᴀɪ ɢɪảɴɢ đếɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜể ʜọᴄ ᴛʀò.

Cô hiệu phó Văn Thùy Dương có tổng cộng bao nhiêu hình xăm và dạy con như thế nào về xăm hình?

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ đẹᴘ ɴàʏ, ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ ᴠề ʜìɴʜ xăᴍ sᴀᴜ ɢáʏ ᴠô ᴛìɴʜ ʟọᴛ ᴠàᴏ ᴋʜᴜɴɢ ảɴʜ đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ɴɢᴜồɴ ᴄơɴ ʙàɴ ᴛáɴ ᴛʀêɴ ᴍxʜ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ᴄô đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴠề ʜìɴʜ xăᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

ᴄô ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ý ɴɢʜĩᴀ ᴄủᴀ ʜìɴʜ xăᴍ ᴛʀêɴ ᴄổ ʟà ᴛʜể ʜɪệɴ sᴜ̛̣ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴇɴ ᴛᴏ̂́ɪ đᴇ̂̉ ᴍᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴜ̛̣ ɢɪᴀ́ᴄ ɴɢᴏ̣̂ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠᴇ̣ɴ.

ɴʜưɴɢ ɴếᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄô ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ ᴛừ ʟâᴜ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʜẳɴ sẽ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá ʙấᴛ ɴɢờ ᴠɪệᴄ sở ᴛʜíᴄʜ xăᴍ ʜìɴʜ ᴄủᴀ ɴữ ɴʜà ɢɪáᴏ. ᴄʜỉ ᴋʜɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙứᴄ ảɴʜ ʟịᴄʜ sử ɴɢàʏ ᴋʜᴀɪ ɢɪảɴɢ, ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ ɴàʏ ᴍớɪ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ đếɴ ᴛʜế.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙứᴄ ảɴʜ đờɪ ᴛʜườɴɢ, ᴅễ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ, ɴɢᴏàɪ ʜìɴʜ xăᴍ ɴɢôɪ sᴀᴏ ᴛʀêɴ ᴄổ, ᴄô ᴄòɴ ᴛʜêᴍ ᴋʜá ɴʜɪềᴜ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ xăᴍ ᴋʜáᴄ ở ɴʜɪềᴜ ᴠị ᴛʀí ᴅễ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể. ᴄáᴄ ʜìɴʜ xăᴍ ɴàʏ ʜầᴜ ʜếᴛ đềᴜ ʟà ʙảɴ ɴʜỏ ʜᴏặᴄ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ ᴠà đềᴜ ᴄʜứᴀ đựɴɢ ý ɴɢʜĩᴀ ʀɪêɴɢ.

Phó hiệu trưởng Văn Thùy Dương lên tiếng về hình xăm sau gáy gây tranh cãi trong lễ khai giảng sáng nay, 5/9

ᴄʜẳɴɢ ʜạɴ ɴʜư ở ᴘʜíᴀ ᴛᴀʏ ᴘʜảɪ, ᴄô ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹 ʜìɴʜ xăᴍ ᴛʀảɪ ᴅàɪ ᴛừ ᴘʜíᴀ ʙắᴘ ᴛᴀʏ đếɴ ɢầɴ ᴍᴜ ʙàɴ ᴛᴀʏ ᴠớɪ độ ʟớɴ ɴʜỏ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ. ʙêɴ ᴄáɴʜ ᴛᴀʏ ᴛʀáɪ, ᴄô ᴄó 𝟸 ʜìɴʜ xăᴍ ᴛươɴɢ đốɪ ᴅễ ᴛʜấʏ ᴋʜáᴄ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ʟưɴɢ ᴄô ᴄòɴ ᴄó 𝟷 ʜìɴʜ xăᴍ ᴅàɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶ᴄᴍ, ɴɢᴀʏ ở ᴘʜíᴀ ᴅướɪ ʜìɴʜ xăᴍ ɴɢôɪ sᴀᴏ sáᴜ ᴄáɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙứᴄ ảɴʜ ʟịᴄʜ sử.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʜầᴜ ʜếᴛ, ᴄô ᴄʜỉ để ʟộ ʜìɴʜ xăᴍ ᴋʜɪ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏếɴ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴠà đờɪ sốɴɢ ᴛʜườɴɢ ɴɢàʏ. ᴄòɴ ᴋʜɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở ᴛʀườɴɢ, ᴄô ᴄʜọɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ɴʜã ɴʜặɴ, ᴋíɴ đáᴏ ᴠà ʀấᴛ ᴋʜó để ᴛʜấʏ đượᴄ ᴄáᴄ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ xăᴍ ʜìɴʜ.

Cô Hiệu phó Văn Thuỳ Dương còn sở hữu nhiều hình xăm cá tính khác

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʀướᴄ đâʏ, ᴋʜɪ đượᴄ ʜỏɪ ᴠề ᴠấɴ đề xăᴍ ʜìɴʜ ᴠà ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛô sᴀ xăᴍ ʜìɴʜ, ᴄô ᴄʜɪᴀ sẻ ᴍìɴʜ ʟᴜôɴ ᴅặɴ ᴄᴏɴ sᴜʏ ɴɢʜĩ ᴋỹ, ʙởɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄô, ᴍộᴛ ʜìɴʜ xăᴍ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴅễ xóᴀ đɪ đượᴄ.

“ᴄô ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ đấʏ ʟà ᴍộᴛ ᴠɪệᴄ xấᴜ, ʙâʏ ɢɪờ ɴó đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴀɪ xăᴍ ᴄũɴɢ ᴛệ. ᴄô ʙảᴏ sᴀ ɴếᴜ sᴜʏ ɴɢʜĩ ᴋỹ ʀồɪ ᴛʜì ᴄᴏɴ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ɴʜữɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄᴏɴ ᴍᴜốɴ, ᴠà đừɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʜốɪ ᴛɪếᴄ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴍìɴʜ đã ʟàᴍ!”, ᴄô ɴóɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴄʜí.

ᴄô ᴄũɴɢ ᴛừɴɢ ɴêᴜ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ: “ʙảɴ ᴛʜâɴ ʟàᴍ ᴍẹ, ʟạɪ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜảɴ ʟý ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, ᴛôɪ ᴄũɴɢ ʟàᴍ ɢươɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ, ᴠí ᴅụ ɴʜư ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ đẹᴘ ʟà sự ᴘʜù ʜợᴘ. Đɪ ᴛɪệᴄ ᴛʜì ᴍặᴄ áᴏ ᴅự ᴛɪệᴄ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴍặᴄ đồ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ. ʟà ɴɢʜề ɴʜư ɴɢʜề ᴄủᴀ ᴛôɪ, ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴍặᴄ áᴏ ᴍỏɴɢ, áᴏ ʜở ʜᴀɴɢ!”

ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴄô ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ đảᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠị ᴛʀí ʜɪệᴜ ᴘʜó ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴛʀườɴɢ ᴅâɴ ʟậᴘ ʟươɴɢ ᴛʜế ᴠɪɴʜ. ᴅù xᴜấᴛ ᴛʜâɴ ᴛừ ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ɢɪᴀ ɢɪáᴏ sᴏɴɢ ᴄô ᴠăɴ ᴛʜùʏ ᴅươɴɢ ᴄó ᴛư ᴛưởɴɢ ʀấᴛ ʜɪệɴ đạɪ ᴠà ᴛɪếɴ ʙộ. ᴄô ᴋʜôɴɢ ɴɢạɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜữɴɢ sở ᴛʜíᴄʜ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ ɴʜư ᴅᴜ ʟịᴄʜ, ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ, ᴋʜáᴍ ᴘʜá ᴄáᴄ ᴠùɴɢ đấᴛ ᴍớɪ, ʜᴀʏ ʟà ᴄả ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ xăᴍ ʜìɴʜ, xᴇ ᴘʜâɴ ᴋʜốɪ ʟớɴ,…

Nguồn: https://soha.vn/co-hieu-pho-van-thuy-duong-co-tong-cong-bao-nhieu-hinh-xam-va-day-con-nhu-the-nao-ve-xam-hinh-20210906202336493.htm

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM