Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
27/09/2021 09:07

Đ.au x.ót: 12 đám t.ang cùng một dòng họ

ᴛʀêɴ đườɴɢ đɪ ʙìɴʜ Địɴʜ đóɴ ᴅâᴜ, ôᴛô ᴄʜở ᴄʜú ʀể ᴄùɴɢ 𝟷𝟼 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɢặᴘ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ạɴ ᴛạɪ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ.

ʜơɴ 𝟸ʜ, ôᴛô ᴋʜáᴄʜ ʙɪểɴ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế ᴄʜạʏ ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷ᴀ để ᴠàᴏ ʙìɴʜ Địɴʜ ʀướᴄ ᴅâᴜ, ᴛʀêɴ xᴇ ᴄó 𝟷𝟽 ɴɢườɪ. ᴋʜɪ đếɴ xã Đɪệɴ ᴍɪɴʜ (ᴛʜị xã Đɪệɴ ʙàɴ, ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ), ôᴛô ʙấᴛ ɴɢờ đấᴜ đầᴜ ᴠớɪ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ʙɪểɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ạɴ𝟷𝟶 ɴɢườɪ ᴛʀêɴ ôᴛô ᴋʜáᴄʜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄʜú ʀể ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ, 𝟹 ɴɢườɪ ᴄʜ.ếᴛ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà 𝟺 ɴɢườɪ đᴀɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ở Đà ɴẵɴɢ.ᴛʜᴇᴏ ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ, xᴇ ᴋʜáᴄʜ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴛʜôɴ ʟươɴɢ Đɪềɴ, xã ʜảɪ sơɴ (ʜảɪ ʟăɴɢ, ǫᴜảɴɢ ᴛʀị), đɪ đóɴ ᴅâᴜ ở ʜᴜʏệɴ ᴘʜù ᴍỹ (ʙìɴʜ Địɴʜ).
“𝟷𝟹 ɴ.ạɴ ɴʜ.âɴ đᴀɴɢ đượᴄ đưᴀ ᴠề ǫᴜê, ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ ʜọ sẽ đếɴ ɴơɪ”, ôɴɢ Đɪɴʜ ᴠăɴ ᴛʜᴜ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ạɴᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, xᴇ ᴋʜáᴄʜ ʙɪếɴ ᴅạɴɢ ǫᴜᴀʏ đầᴜ ʜướɴɢ ɴɢượᴄ ʟạɪ; đầᴜ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ʜư ʜỏɴɢ ɴặɴɢ.Đếɴ 𝟽ʜ sáɴɢ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ đưᴀ ôᴛô ᴋʜáᴄʜ ᴋʜỏɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴛʜáᴏ ᴛáᴄʜ ᴘʜầɴ đầᴜ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ để ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ.ᴄảɴʜ sáᴛ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ạɴ.

𝟷𝟸 đáᴍ ᴛᴀɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ᴅòɴɢ ʜọ sᴀᴜ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ạɴ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ
𝟷𝟸 ᴛʀᴏɴɢ số 𝟷𝟹 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠᴏɴ.ɢ ᴛʀêɴ xᴇ ʀướᴄ ᴅâᴜ ᴛʜᴜộᴄ ᴅòɴɢ ʜọ ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜắᴄ, sốɴɢ ǫᴜâʏ ǫᴜầɴ ở xóᴍ ʟươɴɢ Đɪềɴ, ǫᴜảɴɢ ᴛʀị.

sớᴍ ɴᴀʏ, ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ xᴇ ʀướᴄ ᴅâᴜ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜú ʀể ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜắᴄ ʟᴏɴɢ ɢặᴘ ɴ.ạɴ ở ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ᴋʜɪếɴ 𝟷𝟹 ɴɢườɪ ᴄʜ.ếᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴋʜí ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ʙᴀᴏ ᴛʀùᴍ xóᴍ ʟươɴɢ Đɪềɴ, xã ʜảɪ sơɴ, ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʟăɴɢ (ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị). 

ʜᴀʏ ᴛɪɴ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠề ǫᴜê ɴɢᴀʏ ʙᴜổɪ sáɴɢ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ʟươɴɢ Đɪềɴ đổ ʀᴀ ᴄổɴɢ ʟàɴɢ sáᴛ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷ᴀ đóɴ xᴇ ᴄʜở ᴛʜɪ ʜàɪ. ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢôɪ ɴʜà ɢɪữᴀ xóᴍ, ᴛɪếɴɢ ᴋʜóᴄ ᴀɪ ᴏáɴ ʙᴀᴏ ᴛʀùᴍ.


ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄʜú ʀể ᴋʜôɴɢ ᴋìᴍ đượᴄ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴅữ. Ảɴʜ: ʜᴏàɴɢ ᴛáᴏ.ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛʀừ ᴛàɪ xế ǫᴜê ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế, 𝟷𝟸 ɴạɴ ɴʜâɴ đềᴜ ᴛʜᴜộᴄ ᴍộᴛ ᴄʜɪ ᴄủᴀ ᴅòɴɢ ʜọ ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜắᴄ, sốɴɢ ᴛạɪ ᴛʜôɴ ʟươɴɢ Đɪềɴ, xã ʜảɪ sơɴ.ᴛʀᴏɴɢ đó ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜú ʀể ᴄó ʙốɴ ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠᴏ.ɴɢ ʟà ᴄʜú ʀể ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜắᴄ ʟᴏɴɢ, ʙà ɴɢô ᴛʜị ʙê (ᴍẹ ʟᴏɴɢ), ᴄʜị ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ɴʜᴜɴɢ ᴠà ᴄʜáᴜ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜư ᴋỳ (ᴄʜị ɢáɪ ᴠà ᴄʜáᴜ ᴄủᴀ ʟᴏɴɢ). ᴄʜị ɴʜᴜɴɢ đã ʟậᴘ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴêɴ xᴇ ᴄấᴘ ᴄứᴜ đưᴀ ᴠề ɴʜà ᴄʜồɴɢ ở ᴛᴘ Đôɴɢ ʜà.

ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ, ᴄʜồɴɢ ᴍấᴛ sớᴍ, ʙà ʙê ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ɴᴜôɪ ʙốɴ ᴄᴏɴ ᴋʜôɴ ʟớɴ. ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ, ʙà ʙê sốɴɢ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ɴộɪ.


ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜắᴄ ʙìɴʜ. Ảɴʜ: ʜᴏàɴɢ ᴛáᴏ.ᴄʜú ʀể ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜắᴄ ʟᴏɴɢ đɪ ʟàᴍ ăɴ ở ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ǫᴜᴇɴ ᴄô ᴅâᴜ ǫᴜê ʙìɴʜ Địɴʜ. ʜôᴍ ɴᴀʏ, ɴʜà ᴛʀᴀɪ ᴠàᴏ ʟàᴍ ʟễ ᴄướɪ ᴛạɪ ɴʜà ɢáɪ ᴠà ᴅự địɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄướɪ ở ǫᴜê ɴʜà ᴍộᴛ ʜᴀɪ ɴɢàʏ ᴛớɪ.Ở ɢầɴ ɴʜà ᴄʜú ʀể ʟà ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ Đặɴɢ xᴜâɴ ᴘʜóɴɢ (𝟺𝟸 ᴛᴜổɪ, ᴄᴏɴ ᴄậᴜ ᴄủᴀ ᴄʜú ʀể). ᴀɴʜ ᴘʜóɴɢ đɪ ᴄùɴɢ ᴠợ ᴠà ᴄᴏɴ 𝟼 ᴛᴜổɪ.

xᴇ ɢặᴘ ɴạɴ, ᴀɴʜ ᴘʜóɴɢ ᴍấᴛ, ᴄòɴ ᴠợ ᴠà ᴄᴏɴ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ, đᴀɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ở Đà ɴẵɴɢ. ɢɪờ ᴠɪệᴄ ʟᴏ đáᴍ ᴛᴀɴɢ ɴʜờ ᴄả ở ʙà ᴄᴏɴ ʟốɪ xóᴍ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ.
ᴄáᴄʜ ᴍộᴛ ɴɢõ ᴠớɪ ɴʜà ᴄʜú ʀể, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜắᴄ Ế ᴍấᴛ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜắᴄ ʙìɴʜ (𝟺𝟹 ᴛᴜổɪ). ”ʙốɴ ɢɪờ sáɴɢ, ᴛôɪ ɴɢʜᴇ ᴠề ᴠụ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ạɴ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴛɪɴ đó ʟà sự ᴛʜậᴛ. ʜọ ʜàɴɢ ɢɪờ ᴄó 𝟷𝟸 ᴄáɪ đáᴍ”, ôɴɢ đᴀᴜ đớɴ ɴóɪ. 

ᴛạɪ ɴʜà ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜắᴄ ɴɢᴜʏềɴ ᴠà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ɢáɪ, ʙáᴛ ʜươɴɢ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ʙáᴛ ᴄơᴍ ᴛʀắɴɢ đượᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙị sẵɴ. ʜᴀɪ ᴛʜɪ ᴛʜể đượᴄ đặᴛ ᴛʀêɴ ʜᴀɪ ᴄʜɪếᴄ ɢɪườɴɢ ɢɪữᴀ ɴʜà.

ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ɴɢọᴄ ʟɪêɴ (𝟷𝟹 ᴛᴜổɪ, ᴄᴏɴ ɢáɪ úᴛ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ) ɴướᴄ ᴍắᴛ ʟưɴɢ ᴛʀòɴɢ, ʟả đɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ᴛᴀʏ ʜàɴɢ xóᴍ.

ᴇᴍ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ɴɢọᴄ ʟɪêɴ ᴍấᴛ ʙố ᴍẹ ᴠà ʙáᴄ ʀᴜộᴛ. Ảɴʜ: ᴠõ ᴛʜạɴʜ.ɴɢồɪ ᴋế ʙêɴ ʟɪêɴ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị Ấᴛ ᴄʜị ʀᴜộᴛ ʙà ɢáɪ ɢàᴏ ᴋʜóᴄ ɢọɪ ᴛêɴ ᴇᴍ, ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɴɢấᴛ ʀồɪ ʟạɪ ᴛỉɴʜ. ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ʙà ɢáɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ɴɢᴜʏềɴ ᴄó ʙốɴ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ, ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ʟớɴ đɪ ʟàᴍ ở ᴍɪềɴ ɴᴀᴍ, ʜᴀɪ ʙé ɢáɪ sᴀᴜ ʜọᴄ ʟớᴘ 𝟷𝟶 ᴠà ʟớᴘ 𝟽.Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴋʜắᴄ ᴍãɴ, ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪ ôɴɢ ɴɢᴜʏềɴ ᴄũɴɢ ᴛ.ử ɴ.ạɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ɴàʏ. ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ʜᴀɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛʜì ᴄùɴɢ ᴍấᴛ ᴍộᴛ ɴɢàʏ, để ʟạɪ ᴄʜᴀ ɢɪà ᴋʜóᴄ ᴋʜôɴɢ ᴛʜàɴʜ ʟờɪ.

ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄʜú ʀể ᴋʜôɴɢ ᴋìᴍ đượᴄ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴅữ. Ảɴʜ: ʜᴏàɴɢ ᴛáᴏ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM