Trang chủ » Chưa được phân loại
04/09/2019 08:19

Hội nghị báo cáo viên đề cập đến tình hình Biển Đông thời gian gần đây

Tại Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW, các báo cáo viên đã nghe về tình hình Biển Đông thời gian gần đây; những nội dung cần thông tin, định hướng tuyên truyền…

Chiều 30/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9/2019, bằng hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã nghe về “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây; những nội dung cần thông tin, định hướng tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trong tình hình hiện nay”; “Xây dựng Quân chủng Phòng không- Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.”

Quán triệt trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền trong tháng 9, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019; kết quả nổi bật phát triển kinh tế – xã hội tháng 8/2019 và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm; Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

[EU quan ngại các hành động đơn phương tại Biển Đông]

Nhấn mạnh đây là nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam trong thời kỳ mới, ông Nguyễn Thanh Long đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền đậm nét Chỉ thị này, đồng thời tuyên truyền bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về “Tạo động lực mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài trong thời kỳ mới.”

Các tuyên truyền viên tuyên truyền một số văn bản quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong đó chú ý tuyên truyền nhấn mạnh 7 nhiệm vụ cấp bách nêu trong Kết luận nhằm góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác này thời gian tới./.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM